0 items
€ 0,00
Registreren
REglementen en tarieven

 

Gebouwenfiches

Inventarissen

Gebruikersreglementen

Sabam en Billijke Vergoeding

Het gemeentebestuur betaalt in onderstaande zalen een jaartarief Sabam en Billijke Vergoeding. Opgelet: organiseert u een activiteit die niet past binnen dit jaartarief, dan moet u zelf als vereniging toch nog een aangifte doen voor uw specifieke activiteit. 

 • Zaal voor Sport en Spel:
  • Sabam:  jaartarief polyvalente zalen
   • Dit tarief dekt het gebruik van het SABAM-repertoire door derden in het kader van gratis evenementen waarbij er uitsluitend mechanische muziek wordt afgespeeld. Volgende evenementen worden dus niet door dit tarief gedekt: concerten, theatervoorstellingen en andere manifestaties met inkomprijs waarvoor de gangbare tarieven van toepassing blijven. Daarnaast mag het artistieke budget (gage, klank- en lichtinstallatie,…) niet hoger liggen dan €500 per manifestatie en mag de eventuele menuprijs niet hoger liggen dan €50. Op verzoek van Unisono dient de titularis bij de organisator van het evenement de opgave van de uitgevoerde werken (programma) op te vragen, en deze samen met de lijst van de georganiseerde evenementen te bezorgen.
    Overigens dient de gebruiker in zijn huurovereenkomst met de organisator te vermelden dat die laatste de toelating van Unisono moet verkrijgen voor de evenementen die niet gedekt worden door het tarief “polyvalente zalen”.
  • Billijke Vergoeding: jaartarief polyvalente zalen - met drank zonder dans
 • Zaal Polenplein: Billijke Vergoeding: basisjaartarief - zonder drank, zonder dans
 • Sporthal en lokaal 37 sporthal:
  • Sabam  jaartarief sportzalen, sauna's, fitnesscentra, zwembaden, schaatsbanen )- zonder horeca-uitbating 
  • Billijke Vergoeding: jaartarief - zonder drank, zonder dans